شرکت مهندسی آبدیز صحرا

آشغالگیر

طراحی و ساخت آشغالگیر

پیش تصفیه

در طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب ،پیش تصفیه از اهمیت بالایی برخوردار است .حذف زباله از فاضلاب در این مرحله از تصفیه انجام می شود. سیستم پیش تصفیه فاضلاب معمولا طی سه مرحله آشغالگیری ، دانه گیری و چربی گیری…
بیش تر بخوانید
شرکت مهندسی آبدیز صحرا
فهرست