شرکت مهندسی آبدیز صحرا

تصفیه آب و فاضلاب

قربانیان چالش ده ساله خشک سالی

خشک سالی در کمین ایران این روزها در فضای مجازی با چالش های مختلفی روبه رو می شویم. یکی از این چالش ها چالش تغییرات ده ساله است. تغییراتی که اکثرا در راستای نمایش پیشرفت و بهبود هستند. اما آب…
بیش تر بخوانید
شرکت مهندسی آبدیز صحرا
فهرست