شرکت مهندسی آبدیز صحرا
مدیریت

سیده فاطمه صحرایی

مدیر عامل

ceo@abdizsahra.com

مهندسی

امیرحسین سپهر

معاونت مهندسی

a.sepehr@abdizsahra.com

مجید کریمی

مهندس فرآیند

m.karimi@abdizsahra.com
داخلی : ۳۰۳

کمند یگانه

کنترل پروژه

r.yeganeh@abdizsahra.com
داخلی : ۲۰۴

آزیتا مازندرانی

مهندس فرآیند

a.mazandarani@abdizsahra.com

اشکان معقول

مهندس برق و ابزار دقیق

a.maghoul@abdizsahra.com

پوریا یگانه

مهندس برق کنترل

p.yeganeh@abdizsahra.com

مریم طالشی

مهندس مکانیک

m.taleshi@abdizsahra.com
داخلی : ۳۰۲

بازرگانی

سید عماد میر اشرافی

معاونت بازرگانی

e.mirashrafi@abdizsahra.com

مریم رفعتی

مناقصات بازرگانی

m.rafati@abdizsahra.com
داخلی : ۲۰۲

محمد میرزازاده

خرید و فروش

m.mirzazadeh@abdizsahra.com
داخلی : ۲۰۳

پروژه

سجاد جلالی

مدیر پروژه هود مس سرچشمه

s.jalali@abdizsahra.com
داخلی : ۳۰۴

رضا رحیمی

معاونت اجرایی

r.rahimi@abdizsahra.com

بابک هاشمی

کنترل کیفیت و ایمنی

b.hashemi@abdizsahra.com

مالی و اداری

نغمه عدلی

حسابداری و مالی

n.adli@abdizsahra.com
داخلی : ۴۰۱ – ۴۰۲

فهرست